design your own website


Energia płynąca z profesjonalizmu.


Doboru mocy instalacji fotowoltaicznej najlepiej dokonać na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej w przypadku prosumenckich mikroinstalacji. Bardzo ważnym aspektem doboru jest również określenie potencjalnego zacienienia pola modułów fotowoltaicznych oraz parametrów miejsca przeznaczonego do montażu instalacji, a w szczególności kąta i azymutu. Posiadając kompletne dane z formularza doboru instalacji fotowoltaicznej będziemy mogli zaproponować system idealnie dobrany do Twoich potrzeb.


Energia płynąca
z profesjonalizmu

Instalgram

ul. Stefana Starzyńskiego 7E/7
43-316 Bielsko-Biała
NIP: 547-206-97-11
REGON: 367546714

Skontaktuj się
z nami

tel. 571 929 930
tel. 511 290 291
biuro@instalgram.pl

 Instalgram - All Rights Reserved